Ajankohtaista

Miksi pelillisyyttä kannattaa hyödyntää fasilitoinnissa?

Pelit herättävät tunteita ja muistoja pitkältäkin ajanjaksolta. Moni muistaa jopa lapsuusajan yhteisiä pelihetkiä. Ihmiset kokoontuvat yhteen pelien äärelle – koetaan iloa ja onnistumisen tunteita, sekä rakennetaan vahvoja muistijälkiä. Ihmisten luontaista viihteen- ja kilpailunhalua kannattaakin hyödyntää ja valjastaa peli tapahtuman yhdeksi ohjelmanumeroksi.

Ihmiset ovat kautta aikain pelanneet ajanvietepelejä. Lautapelit saivat alkunsa jo kivikaudella, kun ihmiset alkoivat elää ryhmissä. Luontainen viihteen ja kilpailunhalu synnytti ensimmäiset taito-, strategia- ja sattumapelit. Monella nykypeleistä on pitkä historia. Esimerkiksi, backgammon, joka on sattumoisin minun suosikkipelini, on peräisin muinaisesta Persiasta yli 5,000 vuotta sitten. Vaikka pelimaailma on kasvanut ja muuttunut vuosituhansien varrella, pelaamisen ilo ja kilpailu ovat säilyneet vakiona.

Viihdettä vai työkalu?

Pelit tarjoavat monilla tavoin mielihyvää. Jollekin ilo voi syntyä pulmien ratkomisesta, toiselle kilpailun tuomasta jännityksestä ja kolmannelle pelin visuaalisesta ilmeestä. Pelaamisella on lisäksi tunnistettu olevan myös muita konkreettisia hyötyjä. Tässä niistä muutamia:

 1. Pelaaminen edistää oppimista auttamalla hahmottamaan monimutkaisia asioita käytännön esimerkkien kautta. Lisäksi ne tarjoavat konkreettisia havaintoja ja kokemuksia, mitkä syventävät ymmärrystä.
 2. Monet lautapelit edellyttävät pelaajilta strategista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelaajat joutuvat tekemään päätöksiä ja arvioimaan niiden seurauksia, mikä voi kehittää kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.
 3. Lautapelien pelaaminen edellyttää pelaajilta yhteistyötä muiden kanssa. Se kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, tiimityötä ja konfliktinhallintaa.
 4. Pelit myös auttavat pelaajia muistamaan tietoa paremmin, sillä pelien äärellä syntyy viihteellisiä kokemuksia. Ne edistävät vahvojen muistijälkien syntymistä.

  Monet meistä pelaavat säännöllisesti myös huomaamattaan. Peleistä tuttuja elementtejä käytetään lisääntyvässä määrin työelämässä, opiskelussa ja terveydenhuollossa, sillä ne tekevät sisällön omaksumisesta sekä oppimisesta helpompaa ja hauskempaa. Tätä myös yritykset haluavat hyödyntää asiakkaiden ja työntekijöidensä sitouttamiseen.

  Peleistä ja niiden elementeistä vaikuttavuutta

  Pelillisyys on todellisuudessa tehokas työkalu, jota voidaan käyttää onnistuneesti myös tapahtuman fasilitoinnissa. Meillä Sistersillä on kahdenkymmenen vuoden kokemus suurten ryhmien fasilitoinnista, jossa keskitytään yhteistoimintaan ja ryhmäprosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pyrimme aina luomaan parhaat edellytykset sisältöjen käsittelylle ja päätöksenteolle sekä auttamaan päämäärän saavuttamisessa.

  Räätälöimme pelit aina asiakkaan aihe, tarve ja toivottu lopputulos keskiössä, hyödyntäen olemassa olevia pelejä tai luomalla uusia. Tuttujen pelimekaniikkojen avulla peli voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, ja samalla varmistaa, että pelaaminen sujuu jouhevasti. Olemme jalostaneet peleistä versioita, jotka pohjautuvat tunnettuihin peleihin, kuten esimerkiksi palapeliin, aliakseen, scrambleen ja afrikan tähteen. Olipa kyse sitten uteliaisuuden, osallistamisen, vuorovaikutuksen tai motivaation ruokkimisesta, asian käsittelystä tai vaikkapa tiedonkeruusta, me tarjoamme varmasti siihen parhaat menetelmät.

  Case: Yhteispelillä johtoon!

  Toteutimme asiakasyrityksellemme Kick off-henkilöstötapahtuman, joka kokosi eri toimipisteiden työntekijät saman katon alle. Tapahtuman tavoitteena oli käsitellä yrityksen strategiaa ja tuoda tekijät yhteen pitkän etätyöjakson jälkeen samalla rakentaen työnantajamielikuvaa.

  Näiden tavoitteiden pohjalta kehitimme workshop-osuuteen pelin, joka pohjautui legendaariseen Afrikan Tähti -lautapeliin. Pelissä osallistujat kiersivät Suomen kartalla, vieraillen yrityksen toimipisteillä erilaisiin kysymyksiin vastaten. Kysymykset jakautuivat kolmeen eri kategoriaan: liiketoiminnan strategiakysymykset, viihteelliset päättelykyky-tehtävät sekä työntekijäkokemukseen liitännäiset kysymykset. Kaikki kysymykset jaettiin digitaaliselle alustalle, jossa niihin myös vastattiin. Näin pelaajat pystyivät seuraamaan pelin etenemistä tapahtuman ajan. Pelin kulun sujuvuutta tuki myös juontaja, joka teki kokemuksesta vieläkin mukaansatempaavamman. Pelissä kilpailtiin ryhmissä, ja voittajaksi julistettiin se, joka keräsi eniten pisteitä.

  Asiakkaalla oli oleellinen osa pelin luomisessa tarjoamalla sopivia kysymys-vastauspatteristoja. Koska pelin kaikki vastaukset kirjattiin digialustalle, koko data jäi talteen yritysjohdolle mahdollista myöhempää käsittelyä varten. Tämä oli esimerkki siitä, kuinka yhteispeli voi auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

  Dana Pikkarainen, Event Architect, partner

  Yhteenveto
  Koska ihmisellä on luontainen viihteen ja kilpailunhalu, pelit ovat tehokas ja hauska menetelmä asioiden käsittelyyn. Tapahtumaan räätälöidyn pelin avulla voidaan saada aikaan paljon: Kun suuri joukko ihmisiä suorittaa tehtäviä, ratkovat haasteita ja ideoivat, syntyy vuorovaikutusta ja yhteisiä kokemuksia. Osallistuja myös jäsentää käsiteltävän sisällön tai opin paremmin muistiin. Lopulta tämä kokemus saattaa olla se käänteentekevä asia, mikä muuttaa yksilön ajattelua. Huolellisesti rakennettu peli kestää aikaa ja toimii yritykselle työkaluna ja datan lähteenä myös tapahtuman jälkeen.

  Kun haluat nostaa tapahtumasi seuraavalle tasolle ja luoda vaikuttavuutta pelikokemusten ja elämysten avulla, ota yhteyttä meihin. Autamme sinua onnistumaan!

  Varaa alta aika veloituksettomaan keskusteluun. Sparrataan yhdessä!

JAA SOMESSA

HALUAN LISÄÄ INSPIRAATIOTA

Tapahtuma ei ole vain kohtaamisten areena, vaan parhaimmillaan se mahdollistaa syvällisemmän yhteyden brändien ja osallistujien välille. Jokaisen tapahtuman tulisi olla omistajalleen ainutlaatuinen ja osallistujalle elämys, josta jää pysyvä jälki.
Copyright © 2024 Sisters Inc.
All Rights Reserved.
Tietosuoja | Privacy policy
Sisters Inc.
Miestentie 9, 6 krs,
02150 Espoo
(09) 75151200
myynti@sisters.fi