Ajankohtaista

Julkistimme uuden partner-ohjelman ja yritysosuuden jakamisen

Sisters Inc. lanseeraa uuden Partner-ohjelmansa, joka edustaa merkittävää askelta kohti yhteisöllisempää ja motivoivampaa yrityskulttuuria. Tämä kolmivuotinen kannustinohjelma on suunniteltu sitouttamaan työntekijöitä sekä palkitsemaan heitä poikkeuksellisesta panoksestaan liiketoiminnan edistämisessä.

Sistersin perustajaomistajat, Osnat Mangs ja Dana Pikkarainen, vievät yhtiön osakasrakennetta eteenpäin varaamalla 15 % osuuden valituille avaintekijöille uuden partneruusohjelman puitteissa. “Partner-ohjelmamme on tapa tunnustaa niitä henkilöitä, jotka ovat omalla sitoutumisellaan ja yrittäjähenkisyydellään tuoneet merkittävää lisäarvoa yrityksellemme. He ovat kantaneet vastuuta esimerkillisesti myös vaikeina ajanjaksoina, kuten Covid-pandemian aikaan”, sanovat Mangs ja Pikkarainen.

Ohjelman avulla Sisters haluaa vahvistaa yrityskulttuuriaan, joka perustuu arvostukseen ja sitoutumiseen. Mangs ja Pikkarainen korostavat yhteisvastuun periaatetta, kiteyttäen sen sanoihin: “all for one, one for all.”

Ensimmäiset työntekijäpartnerit on nyt valittu perustuen heidän huomionarvoisiin saavutuksiinsa ja vaikutuksestaan yrityksen menestykseen. Tuoreiksi partnereiksi liittyivät vastaava tuottaja Henrietta Åström, myyntijohtaja Juho Wickström ja art director Lina Hurmerinta. “Tulevaisuudessa toivomme voivamme tunnistaa lisää taitavia yksilöitä, jotka ovat valmiita liittymään joukkoomme. Sistersillä on vahva sitoutuminen yrityksen kasvuun, ja se on mahdollista vain avaintekijöiden tuella”, Mangs ja Pikkarainen päättävät.

Kilistykset uusille partnereille! Kuvassa vasemmalta Henrietta Åström, Juho Wickström, Osnat Mangs, Dana Pikkarainen ja Lina Hurmerinta.

JAA SOMESSA

HALUAN LISÄÄ INSPIRAATIOTA

Tapahtuma ei ole vain kohtaamisten areena, vaan parhaimmillaan se mahdollistaa syvällisemmän yhteyden brändien ja osallistujien välille. Jokaisen tapahtuman tulisi olla omistajalleen ainutlaatuinen ja osallistujalle elämys, josta jää pysyvä jälki.
Copyright © 2024 Sisters Inc.
All Rights Reserved.
Tietosuoja | Privacy policy
Sisters Inc.
Miestentie 9, 6 krs,
02150 Espoo
(09) 75151200
myynti@sisters.fi

TILAA UUTISKIRJE