Ajankohtaista

Avaimet menestykseen muuttuvassa maailmassa: tekoäly ja mukautuva yrityskulttuuri

Maailmanlaajuinen maisema on jatkuvien häiriöiden, geopoliittisten jännitteiden ja taloudellisten epävarmuuksien leimaama. Haastavat ajat korostavat erityisesti resilienssin, muutosketteryyden sekä tekoälyn liiketoimintaprosesseihin jalkauttamisen merkitystä. Suomella on nyt käsillä ainutlaatuinen mahdollisuus hyötyä aikaisesta tekoälyn käyttöönotosta, joka tapahtuu kulttuurinmuutoksen kautta. Edessä voi vertauskuvainnollisesti varsinaiset painonnoston mestaruuskilpailut, mikä on haastavaa, mutta palkitsevaa.

Tekoälystä hyötyä liiketoimintaan

Tekoälyn kehitys on edennyt huimaa tahtia. On selvää, että se tuottaa jo nykyisellään huomattavia hyötyjä niissä yrityksissä, joissa se on valjastettu käyttöön. Suomella, jolla on jo teknologinen osaaminen, on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vertaansa vailla oleva etulyöntiasema. Edistyksellinen digitaalinen infrastruktuuri ja laajat tietoverkostomme, sähköisistä verotietueista pankkijärjestelmiin, tarjoavat vankan perustan. Suurimpana haasteena on saada yrityskulttuuri tekoälyn omaksumisen taakse nopealla aikataululla. Vaikka tarvittava osaaminen ja tieto ovat olemassa, motivaatio ja päättäväisyys ottaa työkalut käyttöön, voi jäädä jälkeen.

Yrityskulttuuri määrittää onnistumisen

Haasteiden voittaminen alkaa aina kulttuurin muutoksen edistämisestä. Tekoäly ei ole pelkästään työkalu, vaan se merkitsee muutosta yrityksen tavassa toimia. Lisäksi se on ulotuttava koko organisaation laajuudelle – Merkittävän lisäarvon luomiseksi ei riitä, että yksittäiset henkilöt hyödyntävät tekoälyä työssään.

Suurin hidaste kokonaisvaltaiselle jalkauttamiselle on yrityskulttuuri, joka ei riittävästi tue muutosta. Pahimmassa tapauksessa syntyy muutosvastarintaa ja mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä kiireen, turvallisuushuolien tai riittämättömän tuen vuoksi. Yrityksessä saatetaan jopa pitää tiukasti kiinni olemassa olevista prosesseista. Toisinaan ihmisten on yleensä hyvin vaikeaa luopua vanhoista, tutuista toiminnoista ja toimintaympäristöistä, syynä voi olla pelko tai ymmärtämättömyys muutostarvetta kohtaan.

Elävä esimerkki tästä löytyy myös omasta työhistoriastani. Vuosina 2006–2007 silloisessa organisaatiossani siirryttiin pöytäkoneista kannettaviin tietokoneisiin. Tällöin pyysin, että myös sähköposti siirrettäisiin matkapuhelimiin liikkuvan työnteon helpottamiseksi. Ylin johto piti tätä muutosta aluksi hulluna ideana ja myös tietoturvallisesti mahdottomana toteuttaa. Kului kaksi vuotta, ennen kuin esteet voitettiin ja sähköposti saatiin asennetuksi työntekijöiden matkapuhelimiin. Kun katsoo aikaa nyt, sähköposti kännyköissä on täysin normaalia!

Tapahtumat edistävät kulttuurin muutosta 

On selvää, että kulttuurin muutos kulkee käsi kädessä ihmisten vuorovaikutuksen kanssa. Vaikka johto ei alkuun innostuisikaan tekoälystä, sen ei pitäisi hidastaa laajempaa muutosta organisaatiossa. Muutos vaatii aina aikaa, taloudellista panostusta ja järjestelmällisyyttä. Säännöllinen viestintä, mieleenpainuvan vaikutuksen jättäminen sekä henkilöstön motivaation ylläpitäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Tapahtumat luovat tehokkaan oppimisen ja vuorovaikutuksen ympäristön. Esimerkiksi elämykselliset workshopit, matalan kynnyksen koulutukset, motivaatiopuheenvuorot sekä yhdessä tekeminen edistävät omaksumista, motivaatiota sekä sitoutumista.

Kaikki mukaan – tehdään yhdessä kansallinen ponnistus

Nyt meillä on mahtava tilaisuus koko kansakunnan tasolla laittaa kaikki peliin ja saavuttaa tekoälystä merkittäviä etuja. Haastankin jokaisen nappaamaan menestyksen avaimet käteensä ja tutustumaan rohkeasti tekoälyn mahdollisuuksiin sekä hyödyntämään sitä omassa työssään.

Markku Kosonen


Yhteenveto
Tekoäly kehittyy nopealla tahdilla ja jalkautuu eri aloille. Jo nykyisellään tekoälytyökalut tarjoavat yrityksille monipuolisia hyötyjä ajansäästöstä uusiin ratkaisuihin. Tekoäly ei kuitenkaan ole vain työkalu, vaan se edellyttää kulttuurinmuutosta. Organisaation kyky sopeutua kulttuurin muutokseen vaikuttaa suoraan siihen, kuinka nopeasti se voi hyödyntää tekoälyn tarjoamia etuja.

Kun haluat edistää organisaatiosi kulttuurinmuutosta, tukea, motivoida tai sitouttaa henkilöstöä tapahtuman avulla, ota yhteyttä meihin. Autamme sinua onnistumaan!

Varaa alta aika veloituksettomaan keskusteluun. Ponnistetaan yhdessä!

JAA SOMESSA

HALUAN LISÄÄ INSPIRAATIOTA

Tapahtuma ei ole vain kohtaamisten areena, vaan parhaimmillaan se mahdollistaa syvällisemmän yhteyden brändien ja osallistujien välille. Jokaisen tapahtuman tulisi olla omistajalleen ainutlaatuinen ja osallistujalle elämys, josta jää pysyvä jälki.
Copyright © 2024 Sisters Inc.
All Rights Reserved.
Tietosuoja | Privacy policy
Sisters Inc.
Miestentie 9, 6 krs,
02150 Espoo
(09) 75151200
myynti@sisters.fi

TILAA UUTISKIRJE