Kosketa ja vaikuta virtuaalitapahtumillasi
20.4.2020

Kosketa ja vaikuta virtuaalitapahtumillasi

Sisters TheVirtualTouch

 

Maailman äkillisten muutosten myötä ihmisten väliset, kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ovat kokeneet dramaattisen stagnaation. Sen sijaan yritysten tarve viestiä ja markkinoida sidosryhmilleen, ylläpitää ja vahvistaa yrityskulttuuria sekä motivoida ja kouluttaa työntekijöitään ei ole muuttunut mihinkään. Hiljaisuus ei ole vaihtoehto, mikäli haluamme olla iskukunnossa tilanteen normalisoituessa.

Me Sisters Inc.ssä tunnistamme edelleen kohtaamisten voiman vahvimman vaikuttamisen keinona. Uskomme, että kohtaamisten merkitys ja tärkeys korostuvat entisestään näissä poikkeusoloissa, vaikka F2F-kohtaamiset onkin hetkellisesti laitettu pannaan. Tarjotaksemme asiakkaillemme todellista lisäarvoa ja tuloksellisuutta myös verkkoympäristöissä toteutettaviin kohtaamisiin, olemme suunnitelleet The Virtual Touch –nimisen skaalautuvan tapahtumakonseptin.

Kokemuksellisuus virtuaalikohtaamistenkin ytimessä

Konseptin ydin perustuu kokemuksellisuuteen. Siinä missä webcastissä osallistujat kuluttavat sisältöä, tulee virtuaalitapahtumassamme osallistujista sisällön luojia ja kokijoita. Tapahtumakonseptimme ei siis rakennu pelkästään sisällöstä, jota lähetetään verkon yli katsottavaksi, vaan se perustuu vuorovaikutteisuuteen ja tuntuu henkilökohtaiselta. Rytmitykseltään ja rakenteeltaan The Virtual Touch -tapahtumaformaatti on dynaaminen, yllätyksellinen sekä yleisöä aktivoiva ja osallistava. Se huomioi kosketusta lukuun ottamatta kaikki aistit ja mahdollistaa osallistujien verkostoitumisen. Osallistujakokemukseen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota samoin kuin tapahtuman koko elinkaaren markkinointiin aina ennakkomarkkinoinnista tapahtuman jälkeiseen viimeiseen muistijälkeen.

Tapahtuman tavoitteet eivät muutu – vain keinovalikoima niihin pääsemiseen

F2F-tapahtumista verkkoon siirtyminen ei muuta osallistujien tarpeita tai odotuksia tapahtumia kohtaan sen enempää kuin tapahtumien tarkoitustakaan. Se mikä muuttuu, ovat verkkotapahtuman luontiin tarvittavat työkalut ja formaatti, tapahtuman muoto ja rakenne. Ammattitaitoa vaatii se, että sisällöstä saadaan muotoiltua sellainen, että se vaikuttaa osallistujan käyttäytymisen muutokseen ja on siten tuloksellinen.

Tästä meillä Sisters Inc.in arkkitehdeillä on jo 16 vuotta kokemusta ja näyttöä. Haluatko vaikuttaa yleisöösi tuloksellisesti virtuaaliympäristössä?

Ota yhteyttä

Jaa somessa
  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2022 Sisters Inc. All Rights Reserved.