Ajankohtaista

Kokemuksellinen markkinointi, siis mitä?

Oletko kuullut sanonnan, että emme ehkä muista mitä näimme tai kuulimme, mutta muistamme sen mitä tunsimme?  Se pitää hyvin paikkansa.

Tutkijat ympäri maailmaa ovat tutkineet, miten kokemus, tunteet, ajatukset ja ympäristö vaikuttavat käyttäytymiseen. Kun ihminen yllätetään vieraassa ympäristössä, jossa hän kokee saavansa lisäarvoa siinä hetkessä, on hän vastaanottavaisempi vaikuttamiselle ja pitkäkestoisen muistijäljen muodostamiselle.

Jokaisessa ihmisen ja brändin välisessä kohtaamisessa syntyy jonkinlainen kokemus. Nykymaailman ollessa runsauden keidas, tunteiden merkitys korostuu entisestään. Myös siirtymä tarvepohjaisesta halupohjaiseen kuluttamiseen tarkoittaa, että janoamme välttämättömyyshyödykkeiden sijaan kokemuksia ja unohtumattomia elämyksiä. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena ei kuitenkaan yksinomaan ole suurien tunteiden ja kokemusten luominen, vaan sen avulla voidaan vaikuttaa osallistujan ajatteluun ja käyttäytymiseen sekä muokata brändimielikuvaa haluttuun suuntaan.

Osallistujakokemus kertoo brändistä
Yritystapahtuma on kuin tyhjiö, johon luomme aina yrityksen brändiä ja toivottua ydinsanomaa lujittavan ympäristön. Se, millaiseksi tapahtumaosallistujan kokemus kussakin miljöössä muotoutuu, riippuu monista yksityiskohdista. Kokemuksellisessa markkinoinnissa toiminnan keskiöön nostetaan aina osallistujan tarpeet ja toiveet, hänen tunteensa ja kokemuksensa. Hyvin rakennetussa kohtaamisessa matkataan tarkan käsikirjoituksen ohjaamana eri tunneskaalojen läpi – nostatetaan odotusta ja jännitystä, ilahdutetaan, yllätetään ja niin edelleen. Samalla tunteisiin voidaan vaikuttaa kaikkien aistien kautta, mitä osallistuja näkee, kuulee, haistaa, maistaa ja tuntee konkreettisesti. Näistä elementeistä muodostuu ensiluokkainen osallistujakokemus ja pitkäkestoinen muistijälki, joka merkitsee. 

Menestyvä brändi hyödyntää kokemuksellista markkinointia ja tekee siitä kilpailuedun – sitouttaa yleisönsä luomalla halutun, tunnepitoisen mielikuvan.

Haluatko valjastaa kokemuksellisen markkinoinnin keinot käyttöösi?

 

JAA SOMESSA

HALUAN LISÄÄ INSPIRAATIOTA

Tapahtuma ei ole vain kohtaamisten areena, vaan parhaimmillaan se mahdollistaa syvällisemmän yhteyden brändien ja osallistujien välille. Jokaisen tapahtuman tulisi olla omistajalleen ainutlaatuinen ja osallistujalle elämys, josta jää pysyvä jälki.
Copyright © 2024 Sisters Inc.
All Rights Reserved.
Tietosuoja | Privacy policy
Sisters Inc.
Miestentie 9, 6 krs,
02150 Espoo
(09) 75151200
myynti@sisters.fi

TILAA UUTISKIRJE