Deloitte Summit – Future of work LAB

Deloitte Summit 2021 kokosi yrityksen työntekijät yhteen pohtimaan tulevaisuuden työelämää sekä juhlistamaan turvallisesti jälleennäkemistä pitkästä aikaa. Future of Work -teeman alla tavoitteena oli luoda sosiaalista yhteenkuuluvuutta, keskinäistä vuorovaikutusta sekä saada tietoa ja näkemystä tulevaisuuden työelämän teemoista. Tapahtuma koostui kolmesta eri osuudesta: seminaarista, työpajasta sekä viihteellisestä osiosta.

Keskiössä digitaalisuus ja osallistava työpaja
Laadimme tapahtumaan digitaaliset työkalut ja työpajan, joka viihteellisesti ja pelillisiä elementtejä hyödyntäen keräsi tietoa tulevaisuuden työn tekemisestä. Ennakkoon tehdyt videomateriaalit puolestaan alustivat käsiteltäviä aiheita, puheita ja paneelikeskustelua. Osallistavan työpajan tavoitteena tarjota ikimuistoinen työpajakokemus sekä kerätä merkityksellistä tietoa osallistujien ryhmäkeskustelujen ja vastausten kautta. Interaktiiviseen virtuaalityöpajatilaan sukellettiin paikan päällä pöytiin jaettujen iPadien kautta. Lisäksi virtuaaliympäristö striimattiin myös suurilla näytöillä fyysisessä tapahtumatilassa. Työpajassa osallistujat liikkuivat erilaisten virtuaalihuoneiden läpi, joissa heille esiteltiin erilaisia keskusteluaiheita. Tämän jälkeen heitä pyydettiin keskustelemaan näistä aiheista ryhmissä.Aiheet ja tehtävät projisoitiin virtuaalihuoneiden seinille tai avattiin interaktiivisten hotspottien kautta. Tiedot kerättiin integroidusti.

Koukuttava konsepti
Suunnittelimme kolmiosaiseen tapahtumaan LAB -konseptin, joka yhdisti mielenkiintoisella ja näyttävällä tavalla käsiteltävät aiheet, osallistavan tekemisen sekä digitaalisuuden. Konsepti jalkautui näyttävästi eri kohtaamispisteisiin aina rekisteröinnistä työpajaan ja tarjoiluihin. Tapahtuma saavutti, jopa ylitti sille asetetut tavoitteet. Yritys pystyy hyödyntämään tuloksia toiminnan kehityksessä, joka viitoittaa jatkossa heidän tulevaisuuttaan.

  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2023 Sisters Inc. All Rights Reserved.