Kokemuksellinen markkinointi, siis mitä?
12.5.2022

Kokemuksellinen markkinointi, siis mitä?

Oletko kuullut sanonnan, että emme ehkä muista mitä näimme tai kuulimme, mutta muistamme sen mitä tunsimme?  Se pitää hyvin paikkansa.

Tutkijat ympäri maailmaa ovat tutkineet, miten kokemus, tunteet, ajatukset ja ympäristö vaikuttavat käyttäytymiseen. Kun ihminen yllätetään vieraassa ympäristössä, jossa hän kokee saavansa lisäarvoa siinä hetkessä, on hän vastaanottavaisempi vaikuttamiselle ja pitkäkestoisen muistijäljen muodostamiselle.

Jokaisessa ihmisen ja brändin välisessä kohtaamisessa syntyy jonkinlainen kokemus. Nykymaailman ollessa runsauden keidas, tunteiden merkitys korostuu entisestään. Myös siirtymä tarvepohjaisesta halupohjaiseen kuluttamiseen tarkoittaa, että janoamme välttämättömyyshyödykkeiden sijaan kokemuksia ja unohtumattomia elämyksiä. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena ei kuitenkaan yksinomaan ole suurien tunteiden ja kokemusten luominen, vaan sen avulla voidaan vaikuttaa osallistujan käyttäytymiseen sekä muokata brändimielikuvaa haluttuun suuntaan.

Osallistujakokemus kertoo brändistä
Yritystapahtuma on kuin tyhjiö, johon luomme aina yrityksen brändiä lujittavan ympäristön. Se, millaiseksi tapahtumaosallistujan kokemus kussakin miljöössä muotoutuu, riippuu monista yksityiskohdista. Kokemuksellisessa markkinoinnissa toiminnan keskiöön nostetaan aina osallistujan tarpeet ja toiveet, hänen tunteensa ja kokemuksensa. Hyvin rakennetussa kohtaamisessa matkataan eri tunneskaalojen läpi, ja tunteisiin vaikutetaan kaikkien aistien kautta. Näin muodostuu ensiluokkainen osallistujakokemus ja pitkäkestoinen muistijälki, jolla on merkitystä.

Menestyvä brändi hyödyntää kokemuksellista markkinointia ja tekee siitä kilpailuedun – sitouttaa yleisönsä luomalla halutun, tunnepitoisen mielikuvan.

Haluatko valjastaa kokemuksellisen markkinoinnin keinot käyttöösi?

 

Jaa somessa
  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2022 Sisters Inc. All Rights Reserved.