Vaikuttavuutta messuosastolla

Helmikuussa Helsingin Messukeskus täyttyi kiinteistöalan ammattilaisista, kun Business Arena järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Suunnittelimme ja toteutimme tapahtumaan asiakkaallemme NCC:lle messuosaston. Osaston tehtävänä oli viestiä yrityksen tärkeitä teemoja, kuten kestävää kehitystä, kiinteistöjen kehittämistä ja kaupunkikehitystä. Nämä ilmenivät muun muassa osaston materiaali- ja kuvavalinnoissa.

Kiinnitimme suunnittelussa huomiota erityisesti tilan toimivuuteen ja käytännöllisyyteen, minkä vuoksi se päätettiin jakaa kahteen osioon. Toinen puoli toimi asiakkaiden kohtaamispaikkana, kun taas toinen puoli rauhoitettiin Podcast-haastattelujen tekoon, joissa vieraili muun muassa poliitikko Anni Sinnemäki.

Markkinoinnillista jatkuvuutta messuinvestoinneille
Osasto erottautui tapahtumassa edukseen, ja mikä tärkeintä, myös asiakkaamme kokemus yhteistyöstä ja lopputuloksesta oli hyvin positiivinen. Osaston avulla NCC pystyi pidentämään tapahtuman elinkaarta ja saamaan lisäarvoa investoinnille. Messuille osallistumisesta saadut hyödyt eivät rajoittuneet pelkästään tapahtumatunteihin, vaan Podcast-lähetysten avulla yrityksen on mahdollista tehdä tehokasta jälkimarkkinointia myös tapahtuman jälkeen.


Haluaisitko sinä luottaa messuosaston suunnittelussa tai tapahtumatuotannossa alan ammattilaiseen ja edelläkävijään? Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä, miten saamme tapahtumastanne kaiken hyödyn irti niin tuloksellisuuden, kuin vaikuttavuuden näkökulmastakin.

  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2023 Sisters Inc. All Rights Reserved.