Livetapahtuma on kohtaamisten kingi

Tunne on markkinoinnin keskiössä – Ihmisinä vaikutumme ja muutamme ajattelua, kun tulemme yllätetyiksi, saamme uusia kokemuksia tai elämyksiä oman tutun arkiympäristön ulkopuolelta. Jokaisen, joka haluaa vaikuttaa, tulisi tavoitella tunteen synnyttämistä, koska tunne ohjaa toimintaan. Parhaiten tunteen synnyttäminen onnistuu kasvokkain kohtaamisissa hallitussa ympäristössä, jossa häiriötekijät pystytään minimoimaan.

Suunnittelemme ja toteutamme yritystapahtumia paikkariippumattomasti – seminaarit, vuosijuhlat, lanseeraustilaisuudet, henkilöstötilaisuudet, koulutukset, messut – kaikki tilanteet, joita kohtaamiseksi kutsutaan.

Kaikista markkinointimuodoista livekohtaamisten suosio kasvaa nopeiten. Nyt on juuri oikea hetki suunnitella vaikuttavia ja kokemuksellisia kohtaamisia ja saavuttaa tuloksia. Anna tapahtuma-arkkitehtiemme auttaa!

Tapahtumamuotoilulla onnistunut osallistujakokemus ja tuloksellinen tapahtuma

Tapahtumamuotoilun avulla kokemuksellisuuden jokainen askel voidaan suunnitella tarkasti ennakkoon: millaisessa ympäristössä ollaan, mitä osallistuja näkee, kuulee, haistaa tai maistaa, ja millaiseksi tapahtuman draaman kaari luodaan.

Hyvin rakennetussa kohtaamisessa matkataan eri tunneskaalojen läpi, joihin vaikutetaan aistien kautta. Kun kaikki aistit ovat hyödynnettävissä, kokemuksellisuudesta muodostuu vahvempi ja pitkäkestoisempi muistijälki. Myös osallistujakokemuksen personointi lisää merkityksellisyyttä ja vahvistaa yksilön kokemusta.

Tiedätkö, miten rakentaa tapahtuma, joka on samanaikaisesti elämyksellinen ja tuloksellinen?

Ei huolta, meillä on siihen ratkaisut! Ota siis yhteyttä, niin luodaan vaikuttava ja toiveitanne vastaava livetapahtuma!

Livetapahtuman hyötyjä:

Kaikkien aistien hyödyntäminen

Välitön vuorovaikutteisuus

Vahvempi muistijälki

Korkeampi verkostoitumisaste

Hallittavampi osallistujakokemus

Osallistujien panos ja sen hyödyntäminen

Tehokkain markkinoinnin väylä

Tapahtumat ovat tutkitusti tehokkain kokemuksellisen markkinoinnin väylä. Tapahtumamarkkinoinnin vaikuttavuutta lisää vahvan aistikokemuksen ohella myös monikanavaisuus. Eheän asiakaspolun kautta tapahtumaosallistujaa voidaan puhutella monikanavaisesti eri vaiheissa; jo ennen tapahtumaa, sen aikana ja myös jälkeenpäin. Audiovisuaaliset sisällöt eri viestintäkanavissa ja alustoilla sitouttavat yleisöjä ja pidentävät tapahtuman aikajännettä, jolloin viesti kulkee halutulle kohderyhmälle pidempään. Tämä tekee tapahtumamarkkinoinnista entistäkin tehokkaamman, vahvemman ja pitkäkestoisemman vaikuttamisen työkalun.

Jopa 75% B2B-yrityksistä kertoo kokemuksellisen markkinoinnin olevan markkinointistrategioiden kannattavin taktiikka.

Katso filosofiamme tapahtuman suunnittelusta ja tuotannosta

Katso referenssejä livetapahtumista

Henkilöstötapahtuma

B2C Asiakastapahtuma

Olemme kokemusten, elämysten ja tunteiden luomisen asiantuntija

Meillä tapahtuma-arkkitehdeillä on ammattitaitoa muuttaa asiakkaan viestit kokemuksellisiksi ja löytää keinovalikoimasta ja työkalupakista ne ratkaisut – niin logistiset, tekniset, sisällölliset kuin visuaalisetkin – mitkä parhaiten jalkauttavat toivottua viestiä tai brändin tarinaa ja herättävät sen eloon.

Tapahtumalle asetetun tavoitteen täyttämiseksi suunnittelemme konsepteja, teemoja ja osallistavia ohjelmanumeroita, hyödyntäen esimerkiksi pelillisyyttä yleisön aktivoinnissa, vuorovaikutuksessa ja tiedonkeruussa. Lähestulkoon vain mielikuvitus on rajana tapahtumien keinovalikoimassa, myös digitaalisuutta ja alustoja voidaan käyttää. Oivalluttavat workshopit ja ohjelmanumerot räätälöidään aina teemaan sopiviksi ja brändin mukaisiksi. Parhaimmillaan niistä voi jalostua yritykselle pitkäaikaisiakin työkaluja.

Lähes kahdenkymmenen vuoden kokemuksella hyödynnämme myös ymmärrystä kohderyhmien tarpeista ja käyttäytymismalleista tapahtumia suunnitellessamme. Konseptointi ja suunnittelu, sisällöntuotanto, projektijohto, tapahtumatuotanto, tapahtuman markkinointi ja tapahtumasisältöjen jatkojalostus… meiltä onnistuu koko kokonaisuus avaimet käteen -periaatteella!

Kohtaamisilla on pitkä ja laaja vaikutus

Tapahtumamarkkinointi tukee yrityksen brändiä ja tavoitteita pitkällä aikavälillä. Haluatko kohdata kohderyhmäsi elämyksellisellä tavalla? Oletko kiinnostunut livetapahtumasta ja sen markkinointipotentiaalista?

Tartu tapahtuman mahdollisuuteen!  

  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2024 Sisters Inc. All Rights Reserved.