Deloitte – Space Camp

Deloitten Space Camp käynnisti tapahtumien sarjan, jossa edettiin johdonmukaisesti kohti tulevaa. Strategiaprosessi kulminoitui konkreettiseksi matkaksi. Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys takasivat matkan muuttumisen mielikuvista henkilöstön arkeen ja käytäntöön. Strategiaprosessi vaatii aikaa ja sitoutumista, ja tapahtumasarja olikin tehokas keino taata prosessin jatkuvuus. Strategian jalkauttaminen toteutettiin kaikkiaan kolmen tapahtuman sarjalla.