Deloitte

Loimme vahvan konseptin, joka tarjosi puitteet asiakkaan sisältöviestien jalkauttamiselle henkilöstölle. Konsepti loi toiminnallisen, pelillisyyttä hyödyntävän kehyksen, jonka avulla tutustutimme Deloitten globaalin organisaation eri yksiköt tiiviimmin toisiinsa. Ratkaisu mahdollisti strategisten viestien läpiviennin mielenkiintoisella ja luovalla tavalla – keskeisten aiheiden omaksuminen nopeutui ja vahvisti tavoitteen muistijälkeä.

Tämä kokemuksellinen, tunteita hyödyntävä konsepti laajensi ajattelutapoja asiakkaan yksiköissä, nostatti joukkuehenkeä  ja kannusti kaikkia osallistujia heittäytymään mukaan – oppien samalla toisiltaan!

  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2023 Sisters Inc. All Rights Reserved.