Videotuotanto

Tapahtuman ohella tarvitaan usein liikkuvaa kuvaa ja audiovisuaalista sisällöntuotantoa. Suunnittelemme, käsikirjoitamme ja tuotamme videoita monipuolisesti eri tapahtumatarpeisiin.

Teaser-video, kutsuvideo, introvideo, esittelyvideo, selitysvideo, koostevideo, tapahtumatallenne… Eri sisältöisten videoiden avulla välitetään tunteita ja synnytetään mielikuvia, luodaan samaistuttavuutta sekä selkiytetään monimutkaisiakin asioita. Tuotamme videoita ammattitaidolla tapahtuman tarpeiden mukaan ja jalostamme sisältöjä myös eri kanaviin sopiviksi sekä myöhemmin käytettäviksi.

#videotuotanto #sisällöntuotanto #videotallenne #somevideo #video

  • Tapahtumajärjestäjä
  • Yritystapahtumat
  • Tapahtumatuotanto
  • Tapahtumamarkkinointi
  • Tapahtumatoimisto
  • Copyright © 2023 Sisters Inc. All Rights Reserved.